За NATIVA

NATIVA е последно поколение неинвазивен пренатален тест (NIPT – Non Invasive Prenatal Test). Това е скринингов тест, който дава отговор за възможното наличие на хромозомни аномалии на плода. Чрез анализ на феталните ДНК фрагменти, които циркулират свободно в майчината кръв, е възможно да се идентифицират рисковите субекти, за които е препоръчително да се изследват допълнително чрез инвазивни диагностични техники.

Какво анализира

Някои генетични заболявания са наследствени, а други като Синдром на Даун, не са и могат да се появят при всяка бременност. Вероятността за появата на хромозомни аномалии нараства с увеличаване възрастта на бременната, особено след 35-годишна възраст.

NATIVA е пренателен скринингов тест, способен да открива тризомиите 21, 18 и 13, анеуплоидиите и половите хромозоми (вариации в броя X и Y хромозомите), както и пола на бебето.

Тризомиите са състояния, които се появяват, когато индивидът има още една хромозома спрямо обикновената двойка хромозоми като:

 

 

  • Синдром на Даун (или тризомия 21): това е най-честата тризомия при раждането и е причинена от наличието на допълнителна 21 хромозома. Тя се свързва с умерено до тежко умствено изоставане и в около 40% от случаите са налични малформации на сърцето, бъбреците, стомаха и скелета.

  • Синдром на Едуардс (или тризомия 18): причинен е от наличието на допълнителна 18 хромозома и се свързва с тежки множествени вродени малформации, които не са съвместими с живота.

  • Синдром на Патау (или тризомия 13): причинен е от наличието на допълнителна хромозома 13 и често е несъвместим с живота на плода. Децата, родени със синдром на Патау, обикновено имат тежки вродени сърдечни дефекти и други малформации и трудно оцеляват след първата година от живота си.

NATIVA се провежда в лабораториите на BioRep със седалище в Милано, вътре в Научния парк San Raffaele, и целият поток от анализи е сертифициран по CE-IVD (In-Vitro диагностгика), съгласно Директива 98/79/ЕО.

NATIVA е в състояние да открива аномалии в броя на половите хромозоми като синдром на Клайнфелтер, синдром на Търнър или Монозомия на Х хромозома.

Честота на основните тризомии в съотношение с майчината възраст:

 

Майчина възраст

Честота Синдром на Даун

Честота Синдром на Едуардс

Честота Синдром на Патау

15-19

1:1 400

1:17 000

1:33 000

20-24

1:1 250

1:14 000

1:25 000

25-29

1:1 100

1:11 000

1:20 000

30-34

1:700

1:7 100

1:14 000

35-39

1:200

1:2 400

1:4 800

40-44

1:60

1:700

1:1 600

NATIVA е сертифициран по CE-IVD за тризомии 21, 18 и 13 и половите анеуплоидии според насоките на министерството.